Naši vážení dodavatelé

Známe se osobně

Firma byla založena panem Václavem Kohoutem v březnu 1990 a pokračuje v dlouholeté rodinné tradici po rodičích a hlavně po prarodičích, kteří se zabývali zemědělstvím. Tak i naší hlavní činností bylo zemědělství tj. rostlinná a živočišná výroba. Postupně byla zbudována jatka a 1. 5. 1991 byla uvedena do provozu porážka prasat a později také síť řeznických prodejen.

Dnes hospodaříme na 250 ha půdy, kde pěstujeme převážně obiloviny, ze kterých si sami vyrábíme krmné směsi pro prasata, kterých máme v zástavu cca 1500, asi 40 ks hovězího, ovce a kozy. Vše je chováno přirozeným způsobem tj. pastva, výběhy, přirozená plemenitba. Zvířata jsou porážena v našich jatkách zvláště šetrným a humánním způsobem. Maso zpracováváme ve vlastních provozech výroby a prodáváme v syrovém stavu i jako uzeniny a jiné masné výrobky.

byla založena v roce 2012 s cílem navázat na zemědělskou činnost provozovanou již dříve pod záštitou Camphillu České Kopisty.

Společnost nabízí zeleninu v biodynamické kvalitě, a další výrobky vznikající převážně ruční prací přímo na statku. Společnost se dále věnuje celé řadě dalších aktivit spojených s biodynamickým zemědělstvím a péčí o krajinu.

Zelenina se dá pěstovat různými způsoby. Naší snahou je nalézt zdravé propojení lidské práce, koňské síly a podpory mechanizace s krajinou, ve které působíme. Zároveň pěstujeme širokou paletu zeleniny a ovoce. Tomuto pojetí nejlépe odpovídá záhonové uspořádání. Na této cestě postupně vytváříme a shromažďujeme znalosti, dovednosti, zkušenosti a nástroje potřebné pro pěstování, pro práci lidí, koňů i našich strojů 

26. října 1991 Stanislav Bernard, Josef Vávra a Rudolf Šmejkal vydražili zkrachovalý humpolecký pivovar v malé privatizaci. Začali si plnit sen o vybudování pivovaru, který bude nejenom vařit poctivé české pivo, ale bude mít i svůj názor. Prvních deset let po privatizaci (pivovar byl vydražen za pětinásobek účetní hodnoty a technologicky byl tzv. po smrti) bojoval pivovar doslova o přežití. Díky kvalitě piva, servisu a postupném budování značky se podařilo tento sen splnit. BERNARD se stal celostátně známou značkou a pojmem. 

Současní čeští majitelé pivovaru, Stanislav Bernard a Josef Vávra, však mají další sen - aby se značka BERNARD stala značkou kultovní.

se nachází v severní části chráněné krajinné oblasti Českého středohoří (druhá a třetí zóna CHKO), na hranici okresů Litoměřice, Děčín a Ústí nad Labem, v blízkosti obce Homole u Panny. V roce 1987 se zde rozhodli současní majitelé pracovat a žít v krásné krajině , kde byla farma ještě státním statkem a již o tři roky později ji získali do vlastnictví. Začínali hospodařením na 70 hektarech a chovem červenostrakatých krav s mléčnou produkcí, ovcí plemene suffolk a merino, koz a koní převážně huculského plemene a českého teplokrevníka.

V současné době již obhospodařují přes 1000 hektarů TTP a 30 ha ovocných sadů a specializují se na chov masného skotu plemene Limousine a prodejem vlastního vyzrálého bio hovězího. Veškeré výrobky z Babin jsou certifikovány dle zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a označeny logem Bio - produkt ekologického zemědělství a značkou bio EU. V roce 2018 farma dostavuje moštárnu a konzervárnu na zpracování vlastního masa a ovoce.